top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивчення (підвищення рівня володіння) німецької мови

 

м. Київ

Цей Договір (оферта) адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією мережі шкіл німецької мови StartDeutsch Schule, від імені та в інтересах якої діють за агентськими договорами фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, вони пропонують укласти договір про надання послуг з підвищення рівня володіння німецькою мовою на наступних умовах:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідними правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

1.2. Послуги надаються Виконавцем у школах «StartDeutsch Schule» шляхом навчання онлайн.

1.3. Редакція діючого Договору розміщена на офіційному сайті Виконавця startdeutsch.com.ua, з якою Замовник ознайомлюється в обов'язковому порядку до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

1.4. Цей договір (відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України) є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовником, Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.

1.5. Укладання Договору здійснюється шляхом вчинення Замовником дій, що є погодженням Замовником (акцептуванням) з умовами Договору, а саме:

 • Ознайомлення з текстом Договору;

 • Ознайомлення з умовами навчання на сайті Виконавця;

 • Заповнення форми реєстрації, направленої Виконавцем Замовнику;

 • Здійснення оплати послуг Виконавця відповідно до обраної групи навчання на підставі рахунку, згідно з п.1.7 Договору.

1.6. Підтвердженням ознайомлення Замовника з умовами навчання та умовами Договору, погодженням Замовника виконувати умови Договору без підписання письмового примірника Договору Сторонами, є виконання Замовником дій, зазначених в п.п. 1.5.3 – п.п. 1.5.4 п.1.5 даного Договору.

1.7. Приєднання Замовника до Договору та згода з усіма його умовами відбувається шляхом здійснення оплати за послуги, що вказані у направленому Виконавцем Замовнику рахунку. Рахунок направляється Виконавцем Замовнику будь-яким месенджером та містить: назву, рівень, загальну вартість та тривалість обраного курсу навчання, розміри та строки оплати, а також реквізити для оплати.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Замовник - фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов та є Слухачем або батьком, матір'ю або законним представником Слухача, який отримуватиме освітні послуги відповідно до обраного переліку.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРТДОІЧ ШУЛЕ», код ЄДРПОУ 43882788, адреса місцезнаходження: 02002, місто Київ, вул. Микільсько-Слобідська, будинок 1А, офіс 307.

Слухач - фізична особа будь-якого віку та статі, в тому числі Замовник або діти/підлітки, для задоволення потреб яких Виконавцем надаються Послуги.

Сторона та Сторони - Замовник освітніх послуг та Виконавець спільно та окремо.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику послуги, спрямовані на підвищення його (або Слухача) рівня володіння німецькою мовою (далі – Послуги) в порядку та на умовах, визначених Договором, а Замовник отримує зазначені послуги та своєчасно оплачує їх вартість на умовах даного Договору.

2.2. Послуги надаються Виконавцем у рамках курсу, обраного Замовником, та інформація щодо якого зазначена Виконавцем у рахунку.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає такі послуги: групові або індивідуальні заняття з німецької мови (в залежності від обраної Замовником Послуги, що зазначається при заповненні Замовником форми реєстрації, направленої Виконавцем).

3.2. Заняття проводяться за програмою курсу, розробленої школою «StartDeutsch Schule».

3.3. Місце надання послуг: в школах «StartDeutsch Schule» шляхом навчання онлайн.

3.4. Освітні послуги надаються в групі або індивідуально (в залежності від обраної Замовником Послуги, що зазначається при заповненні Замовником форми реєстрації.

3.5. Вибір курсів можливий при заповненні Замовником форми реєстрації, направленої Виконавцем Замовнику.

3.6. Факт обрання курсу підтверджується повідомленням на електронну пошту, Viber, Telegram або іншому месенджері, що надсилається на номер мобільного телефону, вказаний Замовником при заповненні форми реєстрації, направленої Виконавцем Замовнику, та при умові відповідності обраного Замовником курсу рівню володіння німецькою мовою Слухача.

3.7. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, яка вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи.

3.8. Кількість занять визначається розкладом.

3.9. Вартість комплекту учбових матеріалів не входить до вартості Послуг.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

 • Провести тестування Слухача перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування повідомити Замовнику рівень володіння німецькою мовою та після акцептування умов Договору Замовником надати Слухачу відповідні учбові матеріали, інформацію щодо розкладу навчання та інше, що необхідні для отримання Послуг, зазначених в п.3.1 Договору.

 • Своєчасно згідно з розкладом та програмою проводити заняття зі Слухачем.

 • Формувати учбові групи у складі не більше 12 (дванадцяти) слухачів на заняттях.

 • По закінченні навчального курсу видати Слухачу відповідне свідоцтво про відвідання при умові відвідання Слухачем не менше ніж 80% занять. Облік відвідування слухачем занять здійснюється викладачем та фіксується у відомостях про відвідування занять (журнал відвідування).

 • Своєчасно інформувати Слухача про дату проведення першого заняття, перенесення занять, зміни умов надання послуг, визначених п.2.2 Договору тощо.

4.2. Виконавець має право:

 • Самостійно визначати зміст, методи і засоби навчального процесу та здійснювати його планування.

 • Здійснювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу, підготовку посібників і т.д.

 • Самостійно формувати штат викладацького та іншого персоналу протягом надання послуг за цим договором.

 • Змінювати викладача протягом надання послуг за цим договором.

 • За певних обставин (форс-мажорні обставини, свята, офіційні державні вихідні, відключення світла та/або відсутність Інтернету тощо) переносити заняття, попередивши про це Слухача.

 • Розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках, встановлених розділом 7 даного Договору.

 • Припинити надання Послуг у разі порушення Замовником (Слухачем) умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень.

 • У будь-який момент відмовити Замовнику у наданні Послуг, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачу належно виконувати свої обов’язки, а Слухачам ефективно сприймати інформацію. В даному випадку грошові кошти, що були оплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

 • На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час та дні навчання.

 • Змінювати час та дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

 • У разі хвороби викладача або в разі наявності будь-яких інших перепон для проведення занять, Виконавець має право призупинити надання Послуг, повідомивши про це Слухача.

4.3. Замовник (Слухач) зобов’язується:

 • Своєчасно вносити плату за надання послуг.

 • Дотримуватися правил поведінки під час перебування на заняттях та виконувати інші вимоги Виконавця з організації надання освітніх послуг.

 • У разі замовлення індивідуальних послуг не пізніше ніж за 1 день повідомляти Виконавця про неможливість отримання послуг та перенесення заняття. У разі не виконання даного зобов’язання заняття вважається проведеним і не підлягає перенесенню або поверненню Замовнику вартості такого заняття.

 • У разі замовлення індивідуальних послуг переносити заняття у кількості, яка дорівнює кількості занять на тиждень (напр. якщо Слухач займається 2 рази на тиждень, він має право протягом місяця перенести 2 заняття).

4.4. Замовник (Слухач) має право:

 • Користуватися Послугами Виконавця для вивчення німецької мови відповідно до положень даного Договору.

 • Змінювати час та дні навчання з попереднім узгодженням з Виконавцем. Такі зміни можливі виключно при наявності можливості у Виконавця забезпечити надання Послуг з урахуванням таких змін.

 • Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

 • Заморозити навчання на період не більше ніж три місяці за умови попереднього повідомлення про це Виконавця.

 • Отримати запис онлайн заняття у кількості, що не перевищує 4 разів за курс.

 • Замовник (Слухач) не має права передавати право навчання у Виконавця будь-яким третім особам.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг встановлюється за один курс. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України – гривні. Всі платежі за цим Договором здійснюються шляхом безготівкових розрахунків або в інший спосіб у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.2. Умови розрахунку: попередня оплата у розмірі 100% від вартості послуг за курс  до початку надання Послуг. При неповній оплаті Послуг на 4-й день після початку курсу Слухач виключається з групи, а сплачена сума Замовником йому не повертається.

5.3. Розстрочка сплати вартості послуг можлива на умовах, додатково погоджених між Замовником та банківською установою.

5.4. У разі неможливості або небажання отримати замовлену послугу Замовник має право повернути сплачені ним кошти у повному обсязі до початку першого заняття. Повернення коштів здійснюється Виконавцем Замовнику протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання від Замовника повідомлення про відмову від отримання Послуги та прохання повернути сплачені ним грошові кошти. В будь-яких інших випадках не передбачених даним пунктом Договору повернення Виконавцем Замовнику грошових коштів за неотримані послуги не здійснюється.

5.5. У разі замовлення індивідуальних послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуг згідно погодженого графіку, але в будь-якому випадку не менше ніж за 5 (п’ять) занять.

5.6. У разі якщо Слухач не менше ніж за три години до початку надання індивідуальних послуг (згідно графіку) попереджує Виконавця про неможливість отримання послуги, вартість таких послуг становить 50% вартості індивідуального заняття.

5.7. У разі якщо Слухач не попередив Виконавця про неможливість отримання індивідуальних послуг у строки, встановлені в п.5.6 даного Договору, заняття вважається проведеним, і вартість такого індивідуального заняття встановлюється у розмірі у відповідності до п.5.6 даного Договору, і сплачені Замовником Виконавцю кошти не підлягають поверненню Замовнику.

5.8. Надання Послуг, за які було сплачено кошти, здійснюється тільки у рамках поточного курсу та не може бути перенесено на майбутні курси.

5.9. У разі дострокового припинення строку дії Договору Виконавцем у відповідності до п.7.2 даного Договору або за згодою Сторін Виконавець повертає Замовнику сплачені Замовником кошти за заняття, які на момент припинення строку дії Договору не були проведені.

5.10. У разі дострокового припинення строку дії Договору Виконавцем у відповідності до п.7.3 даного Договору Виконавець не повертає Замовнику сплачені Замовником кошти за заняття, які на момент припинення строку дії Договору не були проведені.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ

7.1. Даний договір набуває чинності з моменту отримання Виконавцем оплати за навчання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника (Слухача) у разі, якщо фактична кількість учнів у групі є меншою за мінімальну кількість, встановлену цим Договором (а саме 5 учнів).

7.3. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника (Слухача) у разі:

 • несплати Замовником за послуги протягом 3 (трьох) календарних днів з дати початку курсу;

 • наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги;

 • порушення Слухачем Правил поведінки слухачів (див. Додаток 1);

 • появи Слухача на заняттях у нетверезому стані або в стані наркотичного сп’яніння, грубої та/або неадекватної поведінки, вживання нецензурної лексики тощо, що засвідчується актом, підписаним викладачем, свідками, або якщо Слухач порушує Правила поведінки слухачів (див. Додаток 1);

 • форс-мажорних обставин.

7.4. В інших випадках, не передбачених умовами Договору, дострокове розірвання цього Договору можливо виключно за згодою обох сторін.

7.5. Після виконання Сторонами своїх обов’язків цей договір автоматично пролонгується на наступний період у разі, якщо Слухач виявив бажання продовжити отримання Послуг Виконавця. В такому випадку укладення Договору на новий строк або Додаткових угод до даного Договору не потребується. Підтвердженням акцептування продовження строку дії Договору є заповнення Замовником форми реєстрації на сайті Виконавця та здійснення оплати послуг Виконавця відповідно до обраної групи навчання.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Сторони домовились про наступний порядок направлення повідомлень, заяв та інших документів:

8.1.1. Повідомлення та/або інші документи направляються Виконавцем Замовнику (або Слухачу) шляхом направлення смс-повідомлення або повідомлення на електронну пошту / Viber / Telegram тощо, що вказані Замовником при заповненні форми реєстрації.

8.1.2. Повідомлення, заяви та/або інші документи направляються Замовником Виконавцю шляхом направлення смс-повідомлення або повідомлення на електронну пошту / Viber / Telegram тощо.

8.2. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язуються попереджати одна одну не пізніше 3-х днів з дати виникнення таких змін шляхом направлення повідомлень у порядку, встановленому п.8.1.1 – 8.1.2 даного Договору.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. У відповідності з вимогами Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» Виконавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Замовником.

9.2. Персональні дані Замовника (Слухача) будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Виконавця з метою надання інформації про послуги, що реалізуються Виконавцем, про рекламні акції, що проводяться Виконавцем, відповідей на запити та ін.

9.3. Заповнення Замовником форми реєстрації на сайті Виконавця означає надання згоди Замовника (Слухача) на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних Замовника (Слухача) без отримання від Замовника (Слухача) додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступ), але виключно з метою, зазначеною в даному Договорі, а також надає право на включення своїх персональних даних в базу слухачів (студентів) шляхом укладання даного Договору.

9.4. Одночасно з наданням згоди на обробку персональних даних Замовник посвідчує, що отримав(ла) повідомлення про включення його (її) (Слухача) персональних даних до бази персональних даних Виконавця із зазначеною вище метою, а також відомості про права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким передаються персональні дані для виконання зазначеної мети.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Юридичні особи
ТОВ СТАРТДОІЧ ШУЛЕ

Юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1А, офіс 307

Код отримувача: 43882788

Рахунок отримувача: UA413052990000026007006807076

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Фізичні особи підприємці * Агентські договора

Найменування отримувача:

ФОП Гороховська Ангеліна Володимирівна

Код отримувача: 3024402368

Рахунок отримувача: UA683052990000026006046234020

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Дата публікації: 1 липня 2024 р.

 

Додаток №1 до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з вивчення (підвищення рівня володіння) німецької мови

Правила поведінки слухачів

 1. Слухач згідно ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ про надання освітніх послуг з вивчення німецької мови повинен дотримуватись наступних правил поведінки:

  • Виконувати вказівки викладача стосовно ведення та прийняття участі у навчальному процесі.

  • Не заважати веденню заняття.

  • Утримуватись від образливих дій або висловів у бік викладача та інших слухачів.

 

 

bottom of page